Obchodní podmínky

 

Obchodní a dodací podmínky

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel (Radek Chvojka - dvoukolo.cz) nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Dodavatel též nezpracovává osobní údaje zákazníků k marketingovým ani jiným akcím a po uplynutí zákoné lhůty archivace je skartuje.

 

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Systém automaticky odešle objednávku mailem dodavateli a současně objednateli. Dodavatel pak v nejkratším možném termínu objednavateli objednávku potvrdí či zamítne a dohodne s objednatelem podrobnosti týkající se převzetí či odeslání zboží.

 

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku zboží vedeného v dostupnosti "skladem" můžete zrušit před jejím odesláním a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu dvoukolo@atlas.cz. 

 

4. PLATBA A DOPRAVA

Platbu za zboží je možné provést v hotovosti při osobním převzetí zboží zákazníkem nebo předem bankovním převodem na účet dodavatele.

Zboží lze po potvrzení objednávky dodavatelem zaslat prostřednictvím dopravce za 499,- Kč při platbě dopravy i ceny zboží předem na účet dodavatele nebo 649,- Kč v případě platby za zboží v hotovosti dopravci (dobírka). Na Slovensko je cena 1100,- Kč. Dopravu je tedy třeba uhradit vždy předem na účet dodavatele. Přepravní náklady, a to i v případě nepřevzetí objednaného zboží, je povinen uhradit zákazník.

Drobné zboží do 35 cm jako např. zvonek lze zaslat Českou poštou jako Obyčejný balík za 99,- Kč.

Středně velké zboží do 100 cm jako např. elektropohon Č. poštou jako Balík do ruky za 209,- Kč.

Dlouhé lehké zboží jako např. střešní nosič dvoukola Č. poštou jako Balík do ruky za 359,- Kč.

 

5. ODSTOPUPENÍ OD SMLOUVY - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel dle § 53 odst. 7 právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. 


Podmínky odstoupení od smlouvy: 

· odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné

· pokud bude zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět zabaleno v jiném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství) má prodávající právo požadovat kompenzaci.

· poštovné a balné a náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník;

· peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 5, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží případně poníženou o skutečně vynaložené náklady s vrácením zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

6. REKLAMACE, ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
Záruka se nevztahuje na:

1. vady vzniklé běžným používáním;

2. nesprávným použitím výrobku;

3. nesprávným skladováním.


Postup při reklamaci:

1. Informujte nás písemně o reklamaci e-mailem na dvoukolo@atlas.cz.

2. Následně budete kontaktováni za účelem upřesnění předání/doručení zboží k reklamaci.

3. O průběhu reklamace se můžete informovat emailem na dvoukolo@atlas.cz.

4. O ukončení a výsledku reklamace budete informováni písemně.

 

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Dodavatel je výhradním vlastníkem zboží až do okamžiku plného uhrazení kupní ceny, kdy přechází vlastnické právo ke zboží na spotřebitele.